Overzicht partners

Airconditioning, CV-installatie, Duurzaam, Ventilatie, Warmtepomp
Akoestiek, Beamers, Beeldschermen, Camera's, Kerktelevisie, Luidsprekers, Mengpanelen, Microfoons, Ringleiding, Videostreamen
Beeld & Geluid
Verlichting
Bouw & Onderhoud
Bouwadvies, Nieuwbouw, Onderhoud, Verbouwing, Advies (Restauratie), Bouwbedrijf
Bouw & Onderhoud, Restauratie
Garderobe, Multifunctioneel, Stoelen, Tafels
Interieur & Inrichting
Kerktelevisie, Videostreamen
Beeld & Geluid
Akoestiek, Camera's
Beeld & Geluid
Stoelen
Interieur & Inrichting
Advies, Ventilatie
Klimaat & Energiebeheer
Verzekeringen
Financiën & Verzekeringen
Advisering, Airconditioning, CV-installatie, Duurzaam, Isolatie, Ventilatie, Warmtepomp, Zonnepanelen
Klimaat & Energiebeheer
Akoestiek
Beeld & Geluid
Glas, Onderhoud, Ambachten diversen, Gebrandschilderd glas, Glas-in-lood
Restauratie
Ambachten diversen, Stoelen, Tafels, Liturgisch meubilair
Restauratie, Interieur & Inrichting
Kerkenbeurs, Kerkmagazine
Overig
Gevelonderhoud, Muur
Bouw & Onderhoud, Restauratie
Duurzaam, Isolatie, Warmtepomp, Zonnepanelen
Klimaat & Energiebeheer
Multifunctioneel, Stoelen, Tafels
Interieur & Inrichting
Bouwadvies, Multifunctioneel, Stoelen, Tafels, Advies, Liturgisch centrum, Liturgisch meubilair
Bouw & Onderhoud, Restauratie, Interieur & Inrichting, Liturgisch design
Bouwadvies, Nieuw kerkgebouw, Nieuwbouw, Onderhoud, Advies (Restauratie), Ambachten diversen, Verlichting, Herbestemming, Kerkenvisie, Nevenbestemming, Duurzaam
Bouw & Onderhoud, Restauratie, Kerkgebouwen algemeen, Kerkgebruik in de toekomst
Bouwadvies, Nieuw kerkgebouw, Nieuwbouw, Advies (Restauratie), Architect (Restauratie)
Bouw & Onderhoud, Restauratie, Interieur & Inrichting, Liturgisch design
Beamers, Kerktelevisie, Videostreamen
Beeld & Geluid
Kerktelevisie, Videostreamen
Beeld & Geluid
Monumentale kerken, Advies, Exploitatie, Herbestemming, Kerkenvisie, Multifunctioneel gebruik, Nevenbestemming
Kerkgebruik in de toekomst
Bouw & Onderhoud, Restauratie, Beeld & Geluid, Bestuur & Administratie, Communicatie, Financiën & Verzekeringen, Interieur & Inrichting, Kerkgebouwen algemeen, Kerkgebruik in de toekomst, Klimaat & Energiebeheer, Liturgisch design, Muziek, Overig, Veiligheid & Beveiliging
Kaarsen, Liturgisch centrum
Interieur & Inrichting, Liturgisch design, Overig
Airconditioning, CV-installatie, Duurzaam, Ventilatie, Warmtepomp
Klimaat & Energiebeheer
Bouwadvies, Nieuw kerkgebouw, Nieuwbouw, Onderhoud, Advies (Restauratie), Verbouwing, Architect (Restauratie)
Bouw & Onderhoud, Restauratie, Kerkgebouwen algemeen
Architect (Restauratie), Herbestemming, Multifunctioneel gebruik
Bouw & Onderhoud, Restauratie, Kerkgebruik in de toekomst
Stoelen, Advies, Liturgisch centrum
Interieur & Inrichting, Liturgisch design
Multifunctioneel, Multifunctioneel gebruik, Kunst, Liturgisch centrum, Liturgisch meubilair
Interieur & Inrichting, Kerkgebruik in de toekomst, Liturgisch design
Akoestiek, Beamers, Beeldschermen, Camera's, Luidsprekers, Mengpanelen, Microfoons, Ringleiding, Videostreamen
Beeld & Geluid
Bouwadvies, Daken
Beeld & Geluid, Communicatie, Interieur & Inrichting, Kerkgebouwen algemeen, Muziek
Akoestiek, Beamers, Beeldschermen, Camera's, Luidsprekers, Mengpanelen, Microfoons, Ringleiding, Videostreamen
Beeld & Geluid
Akoestiek, Beamers, Beeldschermen, Camera's, Kerktelevisie, Luidsprekers, Mengpanelen, Microfoons, Ringleiding, Videostreamen
Beeld & Geluid
Akoestiek, Luidsprekers, Microfoons
Beeld & Geluid
Kerktelevisie, Videostreamen
Beeld & Geluid
Ledenadministratie, Accountant / Boekhouding, Financieel beheer, Advies, Exploitatie, Herbestemming
Bestuur & Administratie, Financiën & Verzekeringen, Kerkgebouwen algemeen, Kerkgebruik in de toekomst
Akoestiek, Beamers, Beeldschermen, Camera's, Kerktelevisie, Luidsprekers, Mengpanelen, Microfoons, Ringleiding, Videostreamen
Beeld & Geluid
Financieel beheer, Fondsenwerving
Financiën & Verzekeringen
Akoestiek, Beamers, Beeldschermen, Camera's, Luidsprekers, Mengpanelen, Microfoons, Videostreamen, Mengpanelen
Beeld & Geluid
Nieuw kerkgebouw, Nieuwbouw, Verbouwing, Herbestemming, Multifunctioneel gebruik, Nevenbestemming
Bouw & Onderhoud, Interieur & Inrichting, Kerkgebruik in de toekomst
Verlichting, Verlichting, Verlichting
Interieur & Inrichting
Financiën & Verzekeringen, Overig
Airconditioning, CV-installatie, Duurzaam, Isolatie, Warmtepomp, Zonnepanelen
Klimaat & Energiebeheer
Airconditioning, CV-installatie, Duurzaam, Ventilatie, Warmtepomp, Zonnepanelen
Klimaat & Energiebeheer
Bouwadvies, Nieuw kerkgebouw, Nieuwbouw, Onderhoud, Advies (Restauratie), Verbouwing, Architect (Restauratie)
Bouw & Onderhoud, Restauratie
Plaagdierbestrijding, Vochtbestrijding
Bouw & Onderhoud, Restauratie
Beamers, Beeldschermen, Camera's, Kerktelevisie, Luidsprekers, Mengpanelen, Microfoons, Ringleiding, Videostreamen, Mengpanelen, Brandpreventie, Inbraakpreventie
Beeld & Geluid, Communicatie, Veiligheid & Beveiliging