Privacystatement

 

 

Onze website: www.kerken.nl
 

 1. Doeleinden van de gegevensverwerking
  Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Na inschrijving voor een activiteit van Kerken.nl, worden uw naam en adresgegevens en emailadres ingevoerd en opgeslagen in onze administratie. Daarop is de wettelijke bewaarplicht van toepassing.
   
 2. Nieuwsbrief
  Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van kerkelijk onderhoud en beheer, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
   
 3. Foto en film
  Tijdens eventuele activiteiten van Helderblauw is het mogelijk dat er foto’s worden genomen, of een filmopname wordt gemaakt. Deze zijn uitsluitend bestemd voor eigen, promotionele doeleinden op de website, de Facebookpagina en in brochures. De foto’s en filmopnamen worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Deelnemers of bezoekers die daartegen bezwaar hebben kunnen dat kenbaar maken bij de organisator, zie ook punt 4.
   
 4. Inzage, correctie en recht van verzet
  Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend e-mailadres: bureau [at] helderblauw.nl.